TsPK (VVS) Selection groups


No. Rank Name Selection Date Age Retirement /
Death
Age
01 Lt.1 Ivan N. Anikeyev TsPK-1 07.03.1960 27 17.04.1963 30
02 Maj. Pavel I. Belyayev TsPK-1 07.03.1960 34 10.01.1970 (+) 44
03 Lt.1 Valentin V. Bondarenko TsPK-1 07.03.1960 23 23.03.1961 (+) 24
04 Lt.1 Valeri F. Bykovsky TsPK-1 07.03.1960 25 26.01.1982 47
05 Lt.1 Valentin I. Filatiyev TsPK-1 07.03.1960 30 17.04.1963 33
06 Lt.1 Yuri A. Gagarin TsPK-1 07.03.1960 25 27.03.1968 (+) 34
07 Lt.1 Viktor V. Gorbatko TsPK-1 07.03.1960 25 28.08.1982 47
08 Capt. Anatoli Y. Kartashov TsPK-1 07.03.1960 27 07.04.1961 28
09 Lt.1 Yevgeni V. Khrunov TsPK-1 07.03.1960 26 25.12.1980 47
10 Capt. Vladimir M. Komarov TsPK-1 07.03.1960 32 24.04.1967 (+) 40
11 Lt. Aleksei A. Leonov TsPK-1 07.03.1960 25 26.01.1982 47
12 Lt.1 Grigori G. Nelyubov TsPK-1 07.03.1960 25 04.05.1963 29
13 Lt.1 Andriyan G. Nikolayev TsPK-1 07.03.1960 30 26.01.1982 52
14 Capt. Pavel R. Popovich TsPK-1 07.03.1960 29 26.01.1982 51
15 Lt.1 Mars S. Rafikov TsPK-1 07.03.1960 26 24.03.1962 28
16 Lt.1 Georgi S. Shonin TsPK-1 07.03.1960 24 28.04.1979 43
17 Lt.1 Valentin S. Varlamov TsPK-1 07.03.1960 25 06.03.1961 26
18 Lt.1 Boris V. Volynov TsPK-1 07.03.1960 25 30.05.1990 55
19 Lt.1 German S. Titov TsPK-1 07.03.1960 24 17.06.1970 34
20 Lt.1 Dmitri A. Zaikin TsPK-1 07.03.1960 27 25.10.1969 37
21 Capt. Yuri P. Artyukhin TsPK-2 08.01.1963 32 26.01.1982 51
22 Lt.1 Eduard I. Buynovsky TsPK-2 08.01.1963 26 11.12.1964 28
23 Maj. Georgi T. Dobrovolsky TsPK-2 08.01.1963 34 30.06.1971 (+) 43
24 Lt.Col. Lev S. Dyomin TsPK-2 08.01.1963 36 26.01.1982 56
25 Maj. Anatoli V. Filipchenko TsPK-2 08.01.1963 34 26.01.1982 53
26 Maj. Aleksei A. Gubarev TsPK-2 08.01.1963 32 01.09.1981 50
27 Lt.1 Vladislav I. Gulyayev TsPK-2 08.01.1963 24 06.03.1968 29
28 Capt. Pyotr I. Kolodin TsPK-2 08.01.1963 32 20.04.1983 52
29 Lt.1 Eduard P. Kugno TsPK-2 08.01.1963 27 16.04.1964 28
30 Maj. Anatoli P. Kuklin TsPK-2 08.01.1963 31 15.09.1975 43
31 Capt. Aleksandr N. Matinchenko TsPK-2 08.01.1963 35 19.01.1972 44
32 Maj. Vladimir A. Shatalov TsPK-2 08.01.1963 35 25.06.1971 43
33 Maj. Lev V. Vorobiyov TsPK-2 08.01.1963 31 28.06.1974 43
34 Capt. Anatoli F. Voronov TsPK-2 08.01.1963 32 25.05.1979 48
35 Lt.1 Vitali M. Zholobov TsPK-2 08.01.1963 25 07.01.1981 43
36 Col. Georgi T. Beregovoy TsPK-2 25.01.1964 42 25.02.1982 60
37 Maj. Boris N. Belousov TsPK-3 28.10.1965 35 05.01.1968 37
38 Maj. Vladimir A. Degtyaryov TsPK-3 28.10.1965 33 17.01.1966 33
39 Lt. Anatoli P. Fyodorov TsPK-3 28.10.1965 24 28.05.1974 33
40 Lt.1 Yuri N. Glazkov TsPK-3 28.10.1965 26 26.01.1982 42
41 Lt. Vitali A. Grishchenko TsPK-3 28.10.1965 23 05.02.1968 25
42 Lt.1 Yevgeni N. Khludeyev TsPK-3 28.10.1965 25 11.10.1988 48
43 Lt. Leonid D. Kizim TsPK-3 28.10.1965 24 13.06.1987 45
44 Lt. Pyotr I. Klimuk TsPK-3 28.10.1965 23 03.03.1982 39
45 Capt. Gennadi M. Kolesnikov TsPK-3 28.10.1965 29 16.12.1967 31
46 Lt. Aleksandr Y. Kramarenko TsPK-3 28.10.1965 23 30.04.1969 26
47 Capt. Mikhail I. Lisun TsPK-3 28.10.1965 30 19.09.1989 54
48 Lt. Aleksandr Y. Petrushenko TsPK-3 28.10.1965 23 15.06.1973 31
49 Sgt. Vladimir Y. Preobrazhensky TsPK-3 28.10.1965 26 18.11.1980 41
50 Lt.1 Valeri I. Rozhdestvensky TsPK-3 28.10.1965 26 24.06.1986 47
51 Lt. Gennadi V. Sarafanov TsPK-3 28.10.1965 23 07.07.1986 44
52 Lt. Ansar I. Sharafutdinov TsPK-3 28.10.1965 26 05.01.1968 28
53 Lt. Vasili D. Shcheglov TsPK-3 28.10.1965 25 18.10.1972 32
54 Lt. Aleksandr A. Skvortsov TsPK-3 28.10.1965 23 05.01.1968 25
55 Capt. Eduard N. Stepanov TsPK-3 28.10.1965 28 31.10.1992 52
56 Lt. Valeri A. Voloshin TsPK-3 28.10.1965 23 09.04.1969 26
57 Lt. Oleg A. Yakovlev TsPK-3 28.10.1965 24 22.05.1973 32
58 Lt. Vyacheslav D. Zudov TsPK-3 28.10.1965 23 14.05.1987 45
59 Lt.Col. Vasili G. Lazarev TsPK-3 17.01.1966 37 27.11.1985 57
60 Maj. Vladimir B. Alekseyev TsPK-4 07.05.1967 33 20.04.1983 49
61 Lt.1 Valeri M. Beloborodov TsPK-4 07.05.1967 27 29.08.1969 29
62 Maj. Mikhail N. Burdayev TsPK-4 07.05.1967 34 20.04.1983 50
63 Capt. Sergei N. Gaydukov TsPK-4 07.05.1967 30 04.12.1978 42
64 Lt.1 Vladimir T. Isakov TsPK-4 07.05.1967 27 20.04.1983 43
65 Lt.1 Vladimir V. Kovalyonok TsPK-4 07.05.1967 25 23.06.1984 42
66 Lt.1 Vladimir S. Kozelsky TsPK-4 07.05.1967 24 20.04.1983 41
67 Lt.1 Vladimir A. Lyakhov TsPK-4 07.05.1967 25 07.09.1994 53
68 Lt.1 Yuri V. Malyshev TsPK-4 07.05.1967 25 20.07.1988 46
69 Lt.1 Viktor M. Pisarev TsPK-4 07.05.1967 25 21.05.1968 26
70 Maj. Nikolai S. Porvatkin TsPK-4 07.05.1967 34 20.04.1983 51
71 Capt. Mikhail V. Sologub TsPK-4 07.05.1967 30 20.09.1968 31
72 Capt. Anatoli N. Berezovoy TsPK-5 27.04.1970 28 21.10.1992 50
73 Capt. Anatoli I. Dedkov TsPK-5 27.04.1970 25 20.04.1983 38
74 Capt. Vladimir A. Dzhanibekov TsPK-5 27.04.1970 27 24.06.1986 44
75 Lt.1 Nikolai N. Fefelov TsPK-5 27.04.1970 24 15.11.1995 50
76 Capt. Valeri V. Illarionov TsPK-5 27.04.1970 30 30.10.1992 53
77 Capt. Yuri F. Isaulov TsPK-5 27.04.1970 26 29.01.1982 38
78 Lt.1 Vladimir I. Kozlov TsPK-5 27.04.1970 24 28.05.1973 27
79 Lt.1 Leonid I. Popov TsPK-5 27.04.1970 24 13.06.1987 41
80 Lt.1 Yuri V. Romanenko TsPK-5 27.04.1970 25 11.10.1988 44
81 Capt. Leonid G. Ivanov TsPK-6 23.08.1976 26 24.10.1980 30
82 Capt. Leonid K. Kadenyuk TsPK-6 23.08.1976 26 22.08.1983 33
83 Capt. Nikolai T. Moskalenko TsPK-6 23.08.1976 27 30.06.1986 37
84 Capt. Sergei F. Protchenko TsPK-6 23.08.1976 29 28.04.1979 32
85 Capt. Yevgeni V. Saley TsPK-6 23.08.1976 26 01.10.1987 37
86 Lt.1 Anatoli Y. Soloviyov TsPK-6 23.08.1976 28 02.02.1999 51
87 Capt. Vladimir G. Titov TsPK-6 23.08.1976 29 21.08.1998 51
88 Lt.1 Vladimir V. Vasyutin TsPK-6 23.08.1976 24 25.02.1986 33
89 Capt. Aleksandr A. Volkov TsPK-6 23.08.1976 28 21.08.1998 50
90 Capt. Nikolai S. Grekov TsPK-7 23.05.1978 28 30.12.1986 36
91 Capt. Aleksandr S. Viktorenko TsPK-7 23.05.1978 31 30.05.1997 50
92 Capt. Vladimir N. Dezhurov TsPK-8 26.03.1987 25 12.07.2004 41
93 Capt. Yuri P. Gidzenko TsPK-8 26.03.1987 25 15.07.2001 39
94 Lt.Col. Valeri G. Korzun TsPK-8 26.03.1987 34 09.09.2003 50
95 Capt. Yuri I. Malenchenko TsPK-8 26.03.1987 25 27.07.2009 47
96 Lt.Col. Vasili V. Tsibliyev TsPK-8 26.03.1987 33 19.06.1998 44
97 Col. Viktor M. Afanasiyev TsPK-9 08.01.1988 39 17.04.2006 57
98 Maj. Anatoli P. Artsebarsky TsPK-9 08.01.1988 31 07.09.1993 36
99 Lt.Col. Gennadi M. Manakov TsPK-9 08.01.1988 37 20.12.1996 46
100 Lt.Col. Sergei V. Krichevsky TsPK-10 25.01.1989 33 01.06.1998 42
101 Lt.1 Yuri I. Onufriyenko TsPK-10 25.01.1989 27 17.03.2004 43
102 Capt. Gennadi I. Padalka TsPK-10 25.01.1989 30 28.04.2017 59
103 Lt.1 Salizhan S. Sharipov TsPK-11 11.05.1990 25 18.07.2008 43
104 Capt. Sergei Y. Vozovikov TsPK-11 11.05.1990 32 11.07.1993 35
105 Lt.1 Sergei V. Zalyotin TsPK-11 11.05.1990 28 20.09.2004 42
106 Maj. Talgat A. Musabayev TsPK-11 06.03.1991 40 27.11.3003 51
107 Capt. Oleg V. Kotov MKS 09.02.1996 30 04.05.2016 50
108 Lt.Col. Yuri G. Shargin MKS 09.02.1996 36 30.08.2008 48
109 Maj. Dmitri Y. Kondratiyev TsPK-12 28.07.1997 27 25.07.2012 43
110 Maj. Yuri V. Lonchakov TsPK-12 28.07.1997 32 14.09.2013 48
111 Maj. Oleg Y. Moshkin TsPK-12 28.07.1997 33 11.02.2002 37
112 Capt. Roman Y. Romanenko TsPK-12 28.07.1997 25 05.11.2014 43
113 Maj. Aleksandr A. Skvortsov Jr. TsPK-12 28.07.1997 31 29.04.2022 55
114 Lt.1 Maksim V. Surayev TsPK-12 28.07.1997 25 23.09.2016 44
115 Col. Valeri I. Tokarev TsPK-12 28.07.1997 44 10.06.2008 55
116 Lt.1 Konstantin A. Valkov TsPK-12 28.07.1997 25 06.07.2012 41
117 Lt.1 Sergei A. Volkov TsPK-12 28.07.1997 24 28.02.2017 43
118 Capt. Anatoli A. Ivanishin TsPK-13 29.05.2003 34 15.10.2021 52
119 Maj. Aleksandr A. Misurkin TsPK-14 11.10.2006 29 31.03.2022 44
120 Lt.Col. Aleksandr M. Samokutayev TsPK-13 29.05.2003 31 21.04.2017 47
121 Maj. Anton N. Shkaplerov TsPK-13 29.05.2003 31 01.02.2023 50
122 Capt. Yevgeni I. Tarelkin TsPK-13 29.05.2003 28 01.06.2015 40
123 --- Sergei A. Zhukov TsPK-13 29.05.2003 46 29.04.2011 54
124 Lt.Col. Oleg V. Novitsky TsPK-14 11.10.2006 34    
125 Maj. Aleksei N. Ovchinin TsPK-14 11.10.2006 35    
126 Capt. Maksim V. Ponomaryov TsPK-14 11.10.2006 26 21.09.2012 32
127 Maj. Sergei N. Ryzhikov TsPK-14 11.10.2006 32    
128 Lt.Col. Aleksei M. Khomenchuk TsPK-15 12.10.2010 35 12.11.2012 37
129 Lt.2 Denis V. Matveyev TsPK-15 12.10.2010 27    
130 Maj. Sergei V. Prokopyev TsPK-15 12.10.2010 35    ©      

Last update on March 14, 2023.

SPACEFACTS patch