IMBP Selection groups


No. Name Selection Date Age Retirement Age
01 Georgi V. Machinsky IMBP-1 22.03.1972 34 04.06.1974 36
02 Valeri V. Polyakov IMBP-1 22.03.1972 29 01.06.1995 55
03 Lev N. Smirenny IMBP-1 22.03.1972 39 23.10.1986 53
04 German S. Arzamazov IMBP-2 01.12.1978 32 01.12.1995 49
05 Aleksandr V. Borodin IMBP-2 01.12.1978 25 10.03.1993 40
06 Mikhail G. Potapov IMBP-2 01.12.1978 26 27.05.1985 32
07 Galina V. Amelkina IMBP-3 30.07.1980 26 ??.??.1982 28
08 Yelena I. Dobrokvashina IMBP-3 30.07.1980 32 10.03.1993 45
09 Larisa G. Pozharskaya IMBP-3 30.07.1980 33 10.03.1993 45
10 Tamara S. Zakharova IMBP-3 30.07.1980 28 01.09.1995 43
11 Yuri N. Stepanov IMBP-4 02.09.1985 48 20.03.1995 58
12 Vladimir V. Karashtin IMBP-5 25.01.1989 26 17.01.2002 39
13 Vasili Y. Lukyanyuk IMBP-5 25.01.1989 30 18.02.2003 44
14 Boris V. Morukov IMBP-5 25.01.1989 38 13.11.2007 57
15 Sergei N. Ryazansky IMBP-6 * 29.05.2003 28 16.07.2018 43

* in January 2011 tranferred to the TsPK cosmonaut group


©      

Last update on August 17, 2018.

SPACEFACTS patch