Astronauten- und Kosmonauten-Kandidaten aus Malaysia


Name Vorname Geburtstag Geburtsort Auswahl Position Status Familienstand Kinder Todestag Todesort
A/P Siva Subramaniam S. Vanajah 02.03.1971 Klang, Selangor 09.01.2006 FK ausgesch. 04.09.2006 ledig      
Ahsan bin Mohamed Ismail Mohamed ??.??.1978 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Anak Lagan Colin 17.04.1981 Miri, Sarawak 09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Anur B Abdul Majid Khairil ??.??.1964 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Aswad Kamaruddin Ajatol ??.??.1981 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Azam bin Abdul Hamid Mohd ??.??.1974 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
bin Mat Kiah Ridzudden ??.??.1977 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
bin Ramli Norhisham ??.??.1982 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
bin Zakaria Kassim ??.??.1978 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Bostami bin Ahmad Mohd ??.??.1980 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 14.03.2006 ledig      
David Devina ??.??.1980 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Fadzli Abdul Rahim Muhammad ??.??.1976 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Faiz bin Kamaludin Mohammed 25.01.1972 Kuala Lumpur 09.01.2006 FK ausgesch. 04.09.2006 verheiratet      
Haizam B Mohd Sibi Mohamad ??.??.1979 (?) Kuching 09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Harridon bin Mohamed Suffian Mohd ??.??.1975 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Husaini bin Hashim Muhammad ??.??.1980 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 14.03.2006 ledig      
Keng Loon Goh ??.??.1979 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 verheiratet      
Lim Hock Seong Kelvin ??.??.1980 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 14.03.2006 ledig      
Nawar bin Ariffin Mohammad ??.??.1976 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 verheiratet      
Shah bin Mahadi Norazlan ??.??.1969 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 14.03.2006 verheiratet      
Shen Shien Chew ??.??.1981 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Syahril Mohamed Metra ??.??.1977 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Wajedee bin Mohammed Sohaimi Mohammad ??.??.1979 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      
Woon Sheng Leow ??.??.1967 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 verheiratet      
Yusfi bin MD.Yusop Mohd ??.??.1977 (?)   09.01.2006 FK ausgesch. 07.02.2006 ledig      

©         SPACEFACTS Patch
Letztes Update am 28. April 2018.