Sergei Aleksandrovich Yemelyanov 

wife: Yelena I. Shashkova
children: Anna S. * 09.02.1981
  Aleksandr S. * 16.07.1982

close window