Vladimir Vladimirovich Vasyutin 

wife: Galina A. Kartashova
children: Yelena V. * 18.10.1977
  Valeriya V. * 31.10.1985

close window