Gennadi Mikhailovich Strekalov

wife: Lydia Anatoliyevna Teleshdina
children: Tatyana G. * 09.06.1974
  Natalya G. * 30.08.1975

close window