Vladimir Aleksandrovich Steklov 

wife: Olga Vladimirovna Semlyanova
children: Agrippina Vladimirovna * * 15.02.1973
  Glafira Vladimirovna Steklova * 23.04.1997

* from 1st marriage with Lyudmila M. Moshchenskaya

close window