Vladimir Alekseyevich Soloviyov 

wife: Yelena Yuryevna Ispolatova
children: Sergei V. * 18.09.1970
  Maria V. * 08.06.1981

close window