Pavel Romanovich Popovich

wife: Alevtina F. Oshegova
children: Natalya P. * * 30.07.1956
  Oksana P. * * 08.10.1969

* from 1st marriage with Marina Lavrentrevna Vasliyevna Popovich

close window