Yuri Anatoliyevich Ponomaryov 

wife: Olga V. Shishkina
children: Aleksandr Y. * * 25.03.1958
  Kirill Y. * * 16.11.1970
  Ilya I. ** * 15.09.1982

* from 1st marriage with Valentina L. Ponomaryova
** from 1st marriage of his wife

close window