Valeri Vladimirovich Polyakov

wife: Nelli F. Mastakova
children: Yelena V. * 1965

close window