Yuri Ivanovich Onufriyenko

wife: Valentina M. Ryabovol
children: Yuri Y. * 1982
  Yelena Y. * 21.05.1988
  Aleksandr Y. * 25.05.1990

close window