Vladimir Yemeliyanovich Mosolov

wife: Marina A. Gratsheva
children: Andrei V. * * 13.01.1970
  Vladimir V. * 18.05.1987

* from 1st marriage with Valentina I. Kokoreva

close window