Valeri Yevgeniyevich Maksimenko 

wife: Natalya A. Tertshnik
children: Irina V. * 15.11.1972
  Roman V. * 01.11.1984

close window