Vasili Grigoriyevich Lazarev 

wife: Luisa I. Lazareva
children: Aleksandr V. * 1955

close window