Vladimir Vasiliyevich Kovalyonok

wife: Nina W. Bespalowa
children: Inessa V. * 13.04.1966
  Vladimir V. * 04.06.1971

close window