Dmitri Yuriyevich Kondratiyev

wife: Dinara Gayarovna
children: Vladislav "Vladik" * 2005
  Vyacheslav "Slavik" * ??.12.2009

close window