Vladimir Mikhailovich Komarov

wife: Valentina Y. Kiselyova
children: Yevgeni V. * 21.07.1951
  Irina V. * 10.12.1958

close window