Yevgeni Nikolayevich Khludeyev 

wife: Marina A. Khludeyeva
children: Nikolai Y. * * 21.02.1965

* from 1st marriage with Lyudmila I. Kamyshnikova

close window