Vladimir Mkrtychovich Gevorkyan 

wife: Natalya N. Shmatova
children: Karina V. * 04.04.1974

close window