Vladimir Aleksandrovich Degtyaryov

wife: Sinaida T. Cherkasova
children: Olga V. * 1961
  Aleksandr V. * 1967

close window