Viktor Martynovich Chirkin

wife: Galina A. Novikova
children: Galina V. * 11.05.1965
  Denis V. * 25.12.1974
  Maksim V. * 11.11.1981

close window