Georgi Timofeyevich Beregovoy 

wife: Lydiya M. Besedovskaya
children: Viktor G. * 31.03.1951
  Lyudmila G. * 24.10.1956

close window