Valeri Vasilyevich Baberdin

wife: Tatyana V. Korablyova
children: Aleksei V. * 05.08.1969
  Irina V. * 04.05.1972

close window